Bible212. Timoteovi1,11

2. Timoteovi 1:11

Právě to jsem po­vo­lán zvěstovat jako kaza­tel, apoštol a uči­tel.


Verš v kontexte

10 Tato mi­lost se nyní pro­jevi­la v přícho­du naše­ho Spa­si­te­le, Krista Ježíše, který zrušil vlá­du smrti a skrze evange­li­um zjevil život a ne­smr­telnost. 11 Právě to jsem po­vo­lán zvěstovat jako kaza­tel, apoštol a uči­tel. 12 Pro­to snáším toto všech­no a ne­stydím se za to, ne­boť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen za­chovat to, co jsem mu svěřil, až do ono­ho dne.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa po­hanov,

Evanjelický

11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [po­hanov].

Ekumenický

11 Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa toh­to evan­jelia.

Bible21

11 Právě to jsem po­vo­lán zvěstovat jako kaza­tel, apoštol a uči­tel.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček