Bible212. Samuel9,7

2. Samuel 9:7

„Ne­boj se,“ ře­kl mu David. „Kvů­li tvé­mu otci Jo­na­tanovi ti chci pro­jevit přízeň. Vrátím ti všech­ny po­zemky tvého děda Sau­la a bu­deš vž­dy jíst u mého stolu.“


Verš v kontexte

6 Když Mefi­bošet, syn Jo­na­ta­na, syna Saulova, přišel k Davi­dovi, padl na tvář a poklo­nil se. „Mefibošete,“ os­lovil ho David. „Jsem tvůj služebník!“ od­po­věděl. 7 „Ne­boj se,“ ře­kl mu David. „Kvů­li tvé­mu otci Jo­na­tanovi ti chci pro­jevit přízeň. Vrátím ti všech­ny po­zemky tvého děda Sau­la a bu­deš vž­dy jíst u mého stolu.“ 8 Mefi­bošet se mu za­čal klanět. „Co je tvůj služebník?“ říkal. „Pro­č se ob­racíš k mrt­vé­mu psu, jako jsem já?“

späť na 2. Samuel, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 A Dávid mu riekol: Neboj sa, lebo ti is­tot­ne učiním milosť pre Jonatána, tvoj­ho ot­ca, a na­vrátim ti všet­ko pole Sau­la, tvoj­ho ot­ca, a ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždyc­ky.

Evanjelický

7 Dávid mu po­vedal: Neboj sa, lebo určite ti chcem pre­ukázať milo­sr­den­stvo pre tvoj­ho otca Jonatána a vrátiť ti celé pole tvoj­ho otca Sau­la; a budeš jedávať trvale pri mojom stole.

Ekumenický

7 Dávid mu po­vedal: Neboj sa! Pre tvoj­ho otca Jonatána ti chcem pre­ukázať lás­kavosť. Vrátim ti všet­ky po­zem­ky po tvojom starom ot­covi Sau­lovi a budeš sa trvalo stravovať pri mojom stole.

Bible21

7 „Ne­boj se,“ ře­kl mu David. „Kvů­li tvé­mu otci Jo­na­tanovi ti chci pro­jevit přízeň. Vrátím ti všech­ny po­zemky tvého děda Sau­la a bu­deš vž­dy jíst u mého stolu.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček