Bible212. Samuel9,12

2. Samuel 9:12

Měl také malého syna jménem Míka. Všich­ni, kdo patři­li k Cí­bovu do­mu, se sta­li Mefi­bošetový­mi služebníky.


Verš v kontexte

11 „Tvůj služebník udělá, coko­li můj pán a král přikáže,“ od­po­věděl Cí­ba králi. Mefibošet pak jídal u Davi­dova sto­lu jako je­den z králov­ských synů. 12 Měl také malého syna jménem Míka. Všich­ni, kdo patři­li k Cí­bovu do­mu, se sta­li Mefi­bošetový­mi služebníky. 13 Mefi­bošet ovšem zůstával v Je­ruzalémě, ne­boť vž­dy jídal u králov­ského sto­lu. Byl chro­mý na obě no­hy.

späť na 2. Samuel, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 A Mefibóšet mal malého syna, ktorému bolo meno Mícha. A všet­ci, ktorí bývali v dome Cíbovom, boli služob­ník­mi Mefibóšetovi.

Evanjelický

12 Mefibóšet mal malého syna menom Míchá. Všet­ci obyvatelia Cíbóv­ho domu sa stali Mefibóšétovými služob­ník­mi.

Ekumenický

12 Mefibóšet mal synčeka Míku. Všet­ci, čo bývali v Cíbovom dome, boli Mefibóšetovi služob­níci.

Bible21

12 Měl také malého syna jménem Míka. Všich­ni, kdo patři­li k Cí­bovu do­mu, se sta­li Mefi­bošetový­mi služebníky.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček