Bible212. Samuel9,11

2. Samuel 9:11

„Tvůj služebník udělá, coko­li můj pán a král přikáže,“ od­po­věděl Cí­ba králi. Mefibošet pak jídal u Davi­dova sto­lu jako je­den z králov­ských synů.


Verš v kontexte

10 Ty bu­deš se svý­mi syny a služebníky ob­dělávat jeho pů­du a sklízet úro­du, aby vnuk tvého pá­na měl dost po­travy. A Mefi­bošet, vnuk tvého pá­na, bude vž­dy jíst u mého stolu.“ (A Cí­ba měl patnáct synů a dvacet služebníků.) 11 „Tvůj služebník udělá, coko­li můj pán a král přikáže,“ od­po­věděl Cí­ba králi. Mefibošet pak jídal u Davi­dova sto­lu jako je­den z králov­ských synů. 12 Měl také malého syna jménem Míka. Všich­ni, kdo patři­li k Cí­bovu do­mu, se sta­li Mefi­bošetový­mi služebníky.

späť na 2. Samuel, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 Na to po­vedal Cíba kráľovi: Všet­ko, jako pri­kázal môj pán kráľ svoj­mu služob­níkovi, tak učiní tvoj služob­ník. Ale Mefibóšet, jie pri mojom stole jako nie­ktorý zo synov kráľových.

Evanjelický

11 Cíbá od­povedal kráľovi: Tvoj služob­ník urobí cel­kom tak, ako môj pán, kráľ, pri­kázal svoj­mu služob­níkovi. Mefibóšet však jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľov­ských synov.

Ekumenický

11 Cíba po­vedal kráľovi: Tvoj služob­ník urobí pres­ne tak, ako mu pri­kázal môj pán a kráľ. Mefibóšet teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov.

Bible21

11 „Tvůj služebník udělá, coko­li můj pán a král přikáže,“ od­po­věděl Cí­ba králi. Mefibošet pak jídal u Davi­dova sto­lu jako je­den z králov­ských synů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček