Bible212. Samuel7,1

2. Samuel 7:1

Jednou, když už se král za­byd­lel ve svém do­mě a Hos­po­din mu dal odpoči­nout ode všech okolních ne­přá­tel,


Verš v kontexte

1 Jednou, když už se král za­byd­lel ve svém do­mě a Hos­po­din mu dal odpoči­nout ode všech okolních ne­přá­tel, 2 ře­kl král pro­roku Nátanovi: „­Podívej se, já byd­lím v ced­rovém paláci, a Boží truh­la zůstává mezi plachtami.“ 3 „Jdi a udě­lej vše, co máš na srdci,“ od­po­věděl Nátan krá­li. „Hos­po­din je s tebou.“

späť na 2. Samuel, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď už býval kráľ vo svojom dome, a Hos­podin mu dal od­počinutia zo všet­kých strán, od všet­kých jeho ne­priateľov,

Evanjelický

1 Keď už kráľ býval vo svojom dome a Hos­podin mu do­prial po­koja od všet­kých jeho okolitých ne­priateľov,

Ekumenický

1 Keď sa kráľ usadil vo svojom dome a keď mu Hos­podin za­bez­pečil po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov,

Bible21

1 Jednou, když už se král za­byd­lel ve svém do­mě a Hos­po­din mu dal odpoči­nout ode všech okolních ne­přá­tel,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček