Bible212. Samuel6,6

2. Samuel 6:6

Když pak přiš­li k Nácho­novu mla­tu, Uza vztáhl ruku k Boží tru­hle a při­držel ji, pro­tože ji vol­ské spřežení na­klo­ni­lo.


Verš v kontexte

5 David a ce­lý dům Iz­rae­le křepči­li před Hos­po­di­nem ze všech sil a zpíva­li a hrá­li na lyry a ci­te­ry, na tam­burí­ny, chřestítka a či­ne­ly. 6 Když pak přiš­li k Nácho­novu mla­tu, Uza vztáhl ruku k Boží tru­hle a při­držel ji, pro­tože ji vol­ské spřežení na­klo­ni­lo. 7 Vtom Hos­po­din vzplanul pro­ti Uzovi hněvem. Pro tu opo­váž­livost ho Bůh na místě za­sáhl tak, že tam u Boží truh­ly zemřel.

späť na 2. Samuel, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak prišli až po hum­no Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truh­le Božej a za­chytil ju, pre­tože voly vy­bočily z cesty.

Evanjelický

6 Keď prišli k Náchonov­mu hum­nu, Uzzá vy­strel ruku k truh­le Božej a za­držal ju, lebo voly sa po­tkli.

Ekumenický

6 Keď prišli k Nákonovmu hum­nu, Uzza vy­strel ruku k Božej ar­che, aby ju za­držal, lebo dobytok by ju bol pre­vr­hol.

Bible21

6 Když pak přiš­li k Nácho­novu mla­tu, Uza vztáhl ruku k Boží tru­hle a při­držel ji, pro­tože ji vol­ské spřežení na­klo­ni­lo.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček