Bible212. Samuel3,5

2. Samuel 3:5

šestý Ji­tre­am, syn Davi­dovy že­ny Egly. Tito synové se Davi­dovi na­ro­di­li v Hebro­nu.


Verš v kontexte

4 čtvr­tý Ado­niáš, syn Chagity;pátý Šefa­tiáš, syn Abi­taly; 5 šestý Ji­tre­am, syn Davi­dovy že­ny Egly. Tito synové se Davi­dovi na­ro­di­li v Hebro­nu. 6 Během boje mezi do­mem Saulovým a Davi­dovým získával Abner v Saulově do­mě stále silnější po­sta­vení.

späť na 2. Samuel, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 a šies­ty bol Jitream, syn Egly, ženy Dávidovej. Tí sa narodili Dávidovi v Heb­rone.

Evanjelický

5 šies­ty bol Jit­reám od Dávidovej ženy Eg­ly. Títo sa Dávidovi narodili v Cheb­róne.

Ekumenický

5 šies­ty Jit­reám, syn Dávidovej ženy Eg­ly. Títo sa Dávidovi narodili v Hebrone.

Bible21

5 šestý Ji­tre­am, syn Davi­dovy že­ny Egly. Tito synové se Davi­dovi na­ro­di­li v Hebro­nu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček