Bible212. Samuel3,30

2. Samuel 3:30

Tak tedy Joáb a jeho bra­tr Abišaj za­vraž­di­li Abne­ra za to, že za­bil je­jich bra­t­ra Asae­la v bitvě u Gi­be­o­nu.


Verš v kontexte

29 Ať padne na hlavu Joá­ba a na ce­lý jeho ot­cov­ský rod! Ať v Joá­bově do­mě nikdy ne­chybí muž trpící výtokem, malo­mo­cný, kul­hající o ho­li, padlý mečem nebo ne­mající na chleba!“ 30 Tak tedy Joáb a jeho bra­tr Abišaj za­vraž­di­li Abne­ra za to, že za­bil je­jich bra­t­ra Asae­la v bitvě u Gi­be­o­nu. 31 David pak ře­kl Joá­bovi a vše­mu li­du, který byl s ním: „Roz­trh­ně­te svá rou­cha, přepásej­te se pyt­lovi­nou a naříkej­te nad Abnerem.“ Také král David kráčel za mára­mi,

späť na 2. Samuel, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 A tak Joáb a Abišaj, jeho brat, za­vraždili Ab­nera pre­to, že za­bil Azaela, ich brata, v Gibe­one v boji.

Evanjelický

30 Tak Jóáb a jeho brat Abíšaj za­vraždili Ab­néra, pre­tože im za­bil brata Asáéla v boji pri Gibeóne.

Ekumenický

30 Tá nech pad­ne na hlavu Jóaba a celej jeho rodiny: Nech mu v dome ni­kdy nechýba osoba pos­ti­hnutá výtokom, malomocen­stvom, chodiaca o barlách, pad­lá v boji alebo tr­piaca hladom!

Bible21

30 Tak tedy Joáb a jeho bra­tr Abišaj za­vraž­di­li Abne­ra za to, že za­bil je­jich bra­t­ra Asae­la v bitvě u Gi­be­o­nu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček