Bible212. Samuel3,24

2. Samuel 3:24

Joáb šel za králem. „Co jsi to provedl?“ ře­kl mu. „Vž­dyť za te­bou přišel Abner! Jak to, žes ho pro­pustil a on si jen tak ode­šel?


Verš v kontexte

23 Jakmi­le Joáb se vším svým voj­s­kem do­razil, bylo mu ozná­meno: „Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho pro­pustil, takže ode­šel v pokoji.“ 24 Joáb šel za králem. „Co jsi to provedl?“ ře­kl mu. „Vž­dyť za te­bou přišel Abner! Jak to, žes ho pro­pustil a on si jen tak ode­šel? 25 Znáš pře­ce Abne­ra, syna Ne­rova! Přišel tě okla­mat – chtěl vy­zvědět, jak si ve­deš; chtěl vy­zvědět všech­no, co děláš!“

späť na 2. Samuel, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 Po­tom prišiel Joáb ku kráľovi a po­vedal: Čo si to urobil? Hľa, prišiel k tebe Ab­ner, prečo si ho pre­pus­til, aby zase od­išiel?

Evanjelický

24 Nato Jóáb vošiel ku kráľovi a po­vedal: Čo si to urobil? Hľa, prišiel k tebe Ab­nér; prečo si mu do­volil zase odísť?

Ekumenický

24 Keď prišiel Jóab s celým voj­skom, čo bolo s ním, upozor­nili ho, že Nérov syn Ab­nér prišiel ku kráľovi a ten ho nechal po­koj­ne odísť.

Bible21

24 Joáb šel za králem. „Co jsi to provedl?“ ře­kl mu. „Vž­dyť za te­bou přišel Abner! Jak to, žes ho pro­pustil a on si jen tak ode­šel?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček