Bible212. Samuel3,21

2. Samuel 3:21

Abner pak Davi­dovi ře­kl: „Dovol mi teď jít a shro­máž­dit pro svého krále a pá­na ce­lý Iz­rael, aby s te­bou uzavře­li smlou­vu. Pak bu­deš kralovat, kde­ko­li si bu­deš přát.“ S tím David Abne­ra pro­pustil a ten ode­šel v poko­ji.


Verš v kontexte

20 Když Abner přišel s dvaceti muži za Davi­dem do Hebro­nu, David jemu i jeho mužům připravil hosti­nu. 21 Abner pak Davi­dovi ře­kl: „Dovol mi teď jít a shro­máž­dit pro svého krále a pá­na ce­lý Iz­rael, aby s te­bou uzavře­li smlou­vu. Pak bu­deš kralovat, kde­ko­li si bu­deš přát.“ S tím David Abne­ra pro­pustil a ten ode­šel v poko­ji. 22 Právě teh­dy se Davi­dovi vo­jáci s Joábem vrá­ti­li z nájez­du se spoustou kořisti. Abner už teh­dy ne­byl u Davi­da v Hebro­nu, pro­tože ho David pro­pustil, a tak ode­šel v poko­ji.

späť na 2. Samuel, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 A Ab­ner po­vedal Dávidovi: Vstanem a poj­dem a shromaždím k svoj­mu pánovi kráľovi celého Iz­raela, a učinia s tebou sm­luvu, a budeš kraľovať nad všet­kým, čo si žiada tvoja duša. A tak pre­pus­til Dávid Ab­nera, a od­išiel v po­koji.

Evanjelický

21 Ab­nér po­vedal Dávidovi: Po­beriem sa, pôj­dem a celý Iz­rael zhromaždím ku kráľovi, môj­mu pánovi; uzav­rú s tebou zmluvu, a budeš panovať cel­kom tak, ako si to sám žiadaš. Po­tom Dávid pre­pus­til Ab­néra, a ten od­išiel v po­koji.

Ekumenický

21 Ab­nér Dávidovi na­vrhol: Poduj­mem sa na úlohu zhromaždiť ku kráľovi, môj­mu pánovi, celý Iz­rael. Uzav­rú s tebou zmluvu, aby si mohol nad všet­kými vlád­nuť podľa želania.

Bible21

21 Abner pak Davi­dovi ře­kl: „Dovol mi teď jít a shro­máž­dit pro svého krále a pá­na ce­lý Iz­rael, aby s te­bou uzavře­li smlou­vu. Pak bu­deš kralovat, kde­ko­li si bu­deš přát.“ S tím David Abne­ra pro­pustil a ten ode­šel v poko­ji.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček