Bible212. Samuel3,17

2. Samuel 3:17

Me­zi­tím Abner os­lovil iz­rael­ské stařeši­ny: „Už dávno jste touži­li, aby vaším králem byl David.


Verš v kontexte

16 Její muž ale šel za ní a pla­kal ce­lou ces­tu až do Ba­chu­rim. Tam mu Abner ře­kl: „Vrať se zpátky,“ a tak se vrá­til. 17 Me­zi­tím Abner os­lovil iz­rael­ské stařeši­ny: „Už dávno jste touži­li, aby vaším králem byl David. 18 Teď tedy jednej­te, ne­boť Hos­po­din o Davi­dovi ře­kl: ‚Skrze Davi­da vy­svo­bodím svůj lid Iz­rael z ru­kou Fi­lištínů i všech ostatních nepřátel.‘“

späť na 2. Samuel, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A Ab­ner hovoril so staršími Iz­raelovými a riekol: Už dáv­no hľadáte Dávida, aby bol kráľom nad vami.

Evanjelický

17 Po­tom Ab­nér rokoval so staršími Iz­raela a po­vedal: Už dáv­no ste si žiadali Dávida za kráľa nad vami.

Ekumenický

17 Ab­nér pri rokovaní so staršími Iz­raela vy­hlásil: Už dáv­nejšie ste chceli mať Dávida za kráľa.

Bible21

17 Me­zi­tím Abner os­lovil iz­rael­ské stařeši­ny: „Už dávno jste touži­li, aby vaším králem byl David.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček