Bible212. Samuel3,15

2. Samuel 3:15

Iš-bošet ji tedy ne­chal přivést od jejího manže­la Pal­tie­le, syna La­jišova.


Verš v kontexte

14 David pak vy­s­lal po­s­ly k Saulovu synu Iš-bošetovi: „Vrať mi mou ženu Míkal, kte­rou jsem si za­snou­bil za stovku fi­lištín­ských předkožek.“ 15 Iš-bošet ji tedy ne­chal přivést od jejího manže­la Pal­tie­le, syna La­jišova. 16 Její muž ale šel za ní a pla­kal ce­lou ces­tu až do Ba­chu­rim. Tam mu Abner ře­kl: „Vrať se zpátky,“ a tak se vrá­til.

späť na 2. Samuel, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 A Iš-bóšet po­slal a vzal ju od muža, od Pal­tiela, syna Lai­šov­ho.

Evanjelický

15 Vtedy Íšbóšet roz­hodol, aby ju vzal od muža - Pal­tiéla, Lajišov­ho syna.

Ekumenický

15 Išbóšet dal po­kyn, aby ju vzali jej mužovi Pal­tíelovi, synovi Lajišov­mu.

Bible21

15 Iš-bošet ji tedy ne­chal přivést od jejího manže­la Pal­tie­le, syna La­jišova.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček