Bible212. Samuel23,11

2. Samuel 23:11

Po něm byl Ša­ma, syn Agea Ha­rar­ského. Fi­lištíni se jednou shro­máž­di­li u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk.


Verš v kontexte

10 teh­dy vstal a po­bíjel Fi­liští­ny, až mu ruka ztuh­la, že ne­mohl pustit meč. Lid jen po­stu­po­val za ním a obíral po­bi­té. Hos­po­din toho dne způso­bil ve­liké vítěz­ství. 11 Po něm byl Ša­ma, syn Agea Ha­rar­ského. Fi­lištíni se jednou shro­máž­di­li u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk. 12 Ša­ma se ale po­stavil do­prostřed toho po­le, uhá­jil je a Fi­liští­ny od­razil. Hos­po­din teh­dy způso­bil ve­liké vítěz­ství.

späť na 2. Samuel, 23

Príbuzné preklady Roháček

11 Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harár­sky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v haj­no, kde bola čias­t­ka poľa, pl­ná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištín­mi,

Evanjelický

11 Po ňom bol Šam­ma, syn Ágého Harár­skeho. Keď sa Filištín­ci zhromaždili pri Lech­jí, kde bol kus poľa pl­ný šošovice, ľud ušiel pred nimi,

Ekumenický

11 Na­sleduje Ageho syn Harárčan Šam­ma. Raz sa Filištín­ci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa pl­ná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištín­cami,

Bible21

11 Po něm byl Ša­ma, syn Agea Ha­rar­ského. Fi­lištíni se jednou shro­máž­di­li u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček