Bible212. Samuel21,9

2. Samuel 21:9

Vy­dal je Gi­be­on­cům a ti je na tom vrchu po­věsi­li před Hos­po­di­nem. Tak jich za­hynulo sedm naráz. Zemře­li v prvních dnech žní, když se za­číná sklízet ječ­men.


Verš v kontexte

8 Král vzal dva sy­ny, které Saulovi po­ro­di­la Ri­cpa, dce­ra Ajova, to­tiž Ar­mo­ni­ho a Mefi­bošeta, a pět synů, které Me­rab, dce­ra Saulova, po­ro­di­la Ad­ri­e­lovi, synu Barzi­laje Me­cho­latského. 9 Vy­dal je Gi­be­on­cům a ti je na tom vrchu po­věsi­li před Hos­po­di­nem. Tak jich za­hynulo sedm naráz. Zemře­li v prvních dnech žní, když se za­číná sklízet ječ­men. 10 Ri­cpa, dce­ra Ajova, vza­la pyt­lovi­nu a pro­stře­la si ji na té skále. Od počátku sklizně, až dokud se na ně z nebe ne­spustil déšť, k nim ne­pouště­la ne­bes­ké ptactvo ve dne ani divokou zvěř v no­ci.

späť na 2. Samuel, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A oddal ich do ruky Gibe­oňanov, ktorí ich po­vesili na vr­chu pred Hos­podinom. A tak pad­li všet­ci siedmi spolu. A boli za­bití vo dňoch žat­vy na začiat­ku žne jačmeňa.

Evanjelický

9 Vy­dal ich do rúk Gibeón­cov, ktorí ich obesili na vr­chu pred Hos­podinom. Tak za­hynuli v pr­vých dňoch žat­vy, keď sa začínal kosiť jačmeň, naraz sied­mi.

Ekumenický

9 Vy­dal ich do moci Gibeónčanov, ktorí ich pop­ravili na vr­chu pred Hos­podinom. Všet­ci sied­mi pad­li naraz. Za­hynuli v prvých dňoch žat­vy, keď sa začal kosiť jačmeň.

Bible21

9 Vy­dal je Gi­be­on­cům a ti je na tom vrchu po­věsi­li před Hos­po­di­nem. Tak jich za­hynulo sedm naráz. Zemře­li v prvních dnech žní, když se za­číná sklízet ječ­men.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček