Bible212. Samuel21,14

2. Samuel 21:14

Ostatky Sau­la a jeho syna Jo­na­ta­na pak po­chova­li do hro­bu jeho otce Kíše v Céle v ben­jamín­ském kra­ji. Vy­ko­na­li všech­no, co král přikázal. Teprve po­tom Bůh vy­s­lyšel mod­lit­by za ze­mi.


Verš v kontexte

13 David od­tud ne­chal vy­zvednout ostatky Sau­la i jeho syna Jo­na­ta­na a dal také po­sbírat ostatky oněch po­pra­vených. 14 Ostatky Sau­la a jeho syna Jo­na­ta­na pak po­chova­li do hro­bu jeho otce Kíše v Céle v ben­jamín­ském kra­ji. Vy­ko­na­li všech­no, co král přikázal. Teprve po­tom Bůh vy­s­lyšel mod­lit­by za ze­mi. 15 Mezi Fi­liští­ny a Iz­rae­lem znovu vy­puk­la válka. David šel se svý­mi muži, ale v boji pro­ti Fi­lištínům se unavil.

späť na 2. Samuel, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak po­chovali kos­ti Sau­love i Jonatánove, jeho synove, v zemi Ben­jaminovej v Céle, v hrobe Kíša, jeho ot­ca. A učinili všet­ko, čo pri­kázal kráľ. A po­tom už sa dal Bôh uprosiť zemi.

Evanjelický

14 I po­chovali kos­ti Sau­la a jeho syna Jonatána v krajine Ben­jamín v Cele, v hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všet­ko, čo roz­kázal kráľ. Po tom­to sa Hos­podin zmiloval nad krajinou.

Ekumenický

14 a po­chovali ich v Céle, v kraji Ben­jamína, do hrobu Sau­lov­ho otca Kíša. Vy­konali tak všet­ko, čo pri­kázal kráľ. Až po­tom prejavil Boh krajine svoju priazeň.

Bible21

14 Ostatky Sau­la a jeho syna Jo­na­ta­na pak po­chova­li do hro­bu jeho otce Kíše v Céle v ben­jamín­ském kra­ji. Vy­ko­na­li všech­no, co král přikázal. Teprve po­tom Bůh vy­s­lyšel mod­lit­by za ze­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček