Bible212. Samuel20,16

2. Samuel 20:16

jakási moud­rá že­na z toho měs­ta náhle za­vo­la­la: „S­lyš­te! Slyš­te! Řekně­te Joá­bovi: Při­jď sem, ať s te­bou promluvím.“


Verš v kontexte

15 Joá­bovi muži při­táh­li a ob­leh­li ho v Abel-bet-maace. Navrši­li k měs­tu násep, který do­sahoval až na ochranný val. Když ce­lé Joá­bovo voj­sko za­čalo bořit hrad­bu, 16 jakási moud­rá že­na z toho měs­ta náhle za­vo­la­la: „S­lyš­te! Slyš­te! Řekně­te Joá­bovi: Při­jď sem, ať s te­bou promluvím.“ 17 „­Ty jsi Joáb?“ ze­pta­la se ta že­na, když k ní přišel blíž. „Ano,“ odpověděl. „Vyslechni, co ti po­ví tvá služebnice,“ požáda­la ho. „Poslouchám,“ od­vě­til.

späť na 2. Samuel, 20

Príbuzné preklady Roháček

16 Tu za­volala nejaká múd­ra žena z mes­ta: Počuj­te, počuj­te! Po­vedz­te, prosím, Joábovi: Pri­blíž sa sem, aby som pre­hovorila s tebou!

Evanjelický

16 Vtom zvolala múd­ra žena z mes­ta: Počuj­te, počuj­te! Po­vedz­te Jóábovi: Príď sem, chcem sa s tebou zhovárať.

Ekumenický

16 Vtom is­tá múd­ra žena z mesta zvolala: Dob­re počúvaj­te! Po­vedz­te Jóabovi: Pri­stúp bližšie, chcela by som s tebou hovoriť.

Bible21

16 jakási moud­rá že­na z toho měs­ta náhle za­vo­la­la: „S­lyš­te! Slyš­te! Řekně­te Joá­bovi: Při­jď sem, ať s te­bou promluvím.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček