Bible212. Samuel20,11

2. Samuel 20:11

Je­den z Joá­bových mužů stál nad tím mrt­vým tělem a vo­lal: „Kdo má rád Joá­ba a kdo je pro Davi­da – za Joábem!“


Verš v kontexte

10 Ama­sa při­tom už ne­sledoval meč v Joá­bově druhé ru­ce. Joáb ho jím bodl do bři­cha, až mu vy­hřez­ly vni­třnosti na zem. Ne­bylo tře­ba další rá­ny, aby zemřel. Joáb se po­tom se svým bra­t­rem Abišajem pustil za Še­bou, synem Bi­chri­ho. 11 Je­den z Joá­bových mužů stál nad tím mrt­vým tělem a vo­lal: „Kdo má rád Joá­ba a kdo je pro Davi­da – za Joábem!“ 12 Ama­sa za­tím ležel v krvi upro­střed ces­ty. Když ten muž vi­děl, že se všich­ni ve voj­s­ku za­stavují, od­vle­kl Ama­su z ces­ty do pole a ho­dil přes něj plášť. Vi­děl to­tiž, že se každý, kdo šel oko­lo, za­stavil.

späť na 2. Samuel, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 A ktorýsi muž zo služob­níkov Joábových stál nad ním a hovoril: Kto má rád Joába, a kto je za Dávida, za Joábom!

Evanjelický

11 Z Jóábových služob­níkov stál jeden nad Amásom a volal: Kto je za Jóába a za Dávida, nech ide za Jóábom!

Ekumenický

11 Ktorýsi z Jóabových mláden­cov za­stal nad Amásom a zvolal: Kto je prív­ržen­com Jóaba a hlási sa k Dávidovi, za Jóabom!

Bible21

11 Je­den z Joá­bových mužů stál nad tím mrt­vým tělem a vo­lal: „Kdo má rád Joá­ba a kdo je pro Davi­da – za Joábem!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček