Bible212. Samuel19,8

2. Samuel 19:8

Tak se vzchop a jdi po­vzbu­dit své muže! Přísahám při Hos­po­di­nu, že ji­nak s te­bou do veče­ra ne­zůstane je­diný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všech­no, co tě po­tkalo od mládí!“


Verš v kontexte

7 Mi­lu­ješ ty, kdo tě nenávi­dí, a nenávi­díš ty, kdo tě mi­lu­jí! Dnes jsi ukázal, že tví ve­li­te­lé ani vo­jáci pro tebe nic ne­zna­menají. Dnes je mi jasné, že kdy­by Abšalom žil a my všich­ni dnes byli mrt­ví, byl bys spoko­jen. 8 Tak se vzchop a jdi po­vzbu­dit své muže! Přísahám při Hos­po­di­nu, že ji­nak s te­bou do veče­ra ne­zůstane je­diný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všech­no, co tě po­tkalo od mládí!“ 9 Král tedy vstal a po­sa­dil se do brá­ny. Když se všich­ni vo­jáci do­zvědě­li, že král sedí v bráně, ce­lé voj­sko před králem vy­ko­nalo přehlídku. Ostatní z Iz­rae­le se rozu­tek­li, každý odkud přišel.

späť na 2. Samuel, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak vstal kráľ a po­sadil sa do brány, a oznámili všet­kému ľudu a riek­li: Hľa, kráľ sedí v bráne. A prišiel všetok ľud pred kráľa, a Iz­rael utiekol, každý do svoj­ho stánu.

Evanjelický

8 Vtedy kráľ vstal a po­sadil sa v bráne. Oznámili všet­kému ľudu: Aj­hľa, kráľ sedí v bráne. Nato všetok ľud prišiel pred kráľa. Ale Iz­rael sa roz­utekal, každý do svoj­ho stanu.

Ekumenický

8 Vstaň teda, vy­j­di von a po­vzbuď svojich služob­níkov. Lebo pri­sahám na Hos­podina, že ak ne­vyj­deš, ni­kto u teba tej­to noci nezos­tane. To bude pre teba horšie než všet­ko, čo ťa od mlados­ti doteraz po­stret­lo.

Bible21

8 Tak se vzchop a jdi po­vzbu­dit své muže! Přísahám při Hos­po­di­nu, že ji­nak s te­bou do veče­ra ne­zůstane je­diný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všech­no, co tě po­tkalo od mládí!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček