Bible212. Samuel19,41

2. Samuel 19:41

Král pak pokračoval do Gilgalu do­pro­vázen Ki­mha­mem. S králem šlo ce­lé jud­ské voj­sko a po­lovi­na iz­rael­ského voj­s­ka.


Verš v kontexte

40 A tak král se vše­mi svý­mi lid­mi pře­kročil Jordán. Po­lí­bil Barzi­laje, požeh­nal mu a on se vrá­til do­mů. 41 Král pak pokračoval do Gilgalu do­pro­vázen Ki­mha­mem. S králem šlo ce­lé jud­ské voj­sko a po­lovi­na iz­rael­ského voj­s­ka. 42 Vtom ke krá­li do­razi­li také ostatní Iz­rael­ci. „Jak to, že si tě ukrad­li naši judští bratři?“ pta­li se. „Jak to, že sami přepravi­li krále i jeho dvůr a všech­ny Davi­dovy muže přes Jordán?“

späť na 2. Samuel, 19

Príbuzné preklady Roháček

41 A hľa, všet­ci mužovia Iz­raelovi prišli ku kráľovi a po­vedali mu: Prečo ťa ukrad­li naši bratia, mužovia Júdovi, a pre­pravili kráľa i jeho dom cez Jor­dán i všet­kých mužov Dávidových s ním?

Evanjelický

41 Tu prišli ku kráľovi všet­ci iz­rael­skí mužovia a pýtali sa ho: Prečo ťa nám ukrad­li naši bratia, jud­skí mužovia, a pre­vied­li cez Jor­dán kráľa a jeho dom, i všet­kých Dávidových mužov s ním?

Ekumenický

41 Kráľ šiel ďalej do Gil­gálu a Kim­hám s ním. Kráľa sprevádzal všetok ľud z Judska a polo­vica ľudu z Izraela.

Bible21

41 Král pak pokračoval do Gilgalu do­pro­vázen Ki­mha­mem. S králem šlo ce­lé jud­ské voj­sko a po­lovi­na iz­rael­ského voj­s­ka.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček