Bible212. Samuel19,35

2. Samuel 19:35

Barzi­laj ale namí­tl: „Ko­lik let živo­ta mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhů­ru do Je­ruzalé­ma?


Verš v kontexte

34 Pro­to král Barzi­lajovi nabí­dl: „Po­jď se mnou. V Je­ruzalémě se po­starám já o tebe.“ 35 Barzi­laj ale namí­tl: „Ko­lik let živo­ta mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhů­ru do Je­ruzalé­ma? 36 Je mi už osm­desát let. Copak ještě ro­ze­z­nám dob­ré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co jí a pi­je? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Pro­č by tvůj služebník ještě měl být mé­mu pánu a krá­li bře­menem?

späť na 2. Samuel, 19

Príbuzné preklady Roháček

35 Osem­desiat rokov mi je dnes, či môžem ešte rozoznať medzi dob­rým a zlým? Či ochut­ná tvoj služob­ník to, čo budem jesť, alebo to, čo budem piť? Či budem ešte počúvať na hlas spevákov a speváček? A prečo má byť tvoj služob­ník ešte na ťar­chu môj­mu pánu kráľovi?

Evanjelický

35 Dnes mám osem­desiat rokov; či viem ešte rozo­znať, čo je dob­ré a čo zlé? Či môže tvoj služob­ník ochut­nať, čo je alebo pije? Či môže počúvať hlas spevákov a speváčok? Prečo by tvoj služob­ník mal byť ešte na ťar­chu svoj­mu pánovi, kráľovi?

Ekumenický

35 Bar­zil­laj od­povedal kráľovi: Koľko rokov života mi zo­stáva, aby som šiel s kráľom do Jeruzalema?

Bible21

35 Barzi­laj ale namí­tl: „Ko­lik let živo­ta mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhů­ru do Je­ruzalé­ma?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček