Bible212. Samuel19,25

2. Samuel 19:25

Také Mefi­bošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Ne­dbal o své nohy ani o své vou­sy a oděv si ne­pral ode dne králova od­cho­du až do dne jeho vítězného návra­tu.


Verš v kontexte

24 Po­té se král ob­rá­til k Ši­me­i­mu: „Nezemřeš,“ ře­kl a po­tvr­dil to králov­s­kou přísahou. 25 Také Mefi­bošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Ne­dbal o své nohy ani o své vou­sy a oděv si ne­pral ode dne králova od­cho­du až do dne jeho vítězného návra­tu. 26 Když přišel do Je­ruzalé­ma přivítat krále, král se ho ze­ptal: „Pro­č jsi nešel se mnou, Mefibošete?“

späť na 2. Samuel, 19

Príbuzné preklady Roháček

25 A stalo sa, keď prišiel do Jeruzalema na­proti kráľovi, že mu riekol kráľ: Prečo si ne­išiel so mnou, Mefibóšete?

Evanjelický

25 Keď prišiel v ús­trety kráľovi do Jeruzalema, kráľ sa ho opýtal: Prečo si nešiel so mnou, Mefibóšet?

Ekumenický

25 Aj Sau­lov syn Mefibóšet prišiel uvítať kráľa. Od kráľov­ho od­chodu až po jeho šťast­ný ná­vrat si ne­umýval nohy, ne­up­ravoval si bradu a ne­pral si šaty.

Bible21

25 Také Mefi­bošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Ne­dbal o své nohy ani o své vou­sy a oděv si ne­pral ode dne králova od­cho­du až do dne jeho vítězného návra­tu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček