Bible212. Samuel19,21

2. Samuel 19:21

Zhřešil jsem – to tvůj služebník ví. Po­hleď ale, přišel jsem dnes své­mu pánu a krá­li na­pro­ti jako první z ce­lého domu Josefova.“


Verš v kontexte

20 se slovy: „Kéž mi to můj pán ne­počítá za vinu a kéž za­po­mene, čím se tvůj služebník pro­vi­nil ono­ho dne, kdy můj pán a král opouštěl Je­ruzalém; kéž to král ne­chová v srd­ci. 21 Zhřešil jsem – to tvůj služebník ví. Po­hleď ale, přišel jsem dnes své­mu pánu a krá­li na­pro­ti jako první z ce­lého domu Josefova.“ 22 Abišaj, syn Ce­ru­ji, ho pře­rušil: „Nemá snad Ši­mei zemřít? Vž­dyť zlořečil po­mazané­mu Hos­po­di­novu!"

späť na 2. Samuel, 19

Príbuzné preklady Roháček

21 Na to od­povedal Abišaj, syn Ceruje, a riekol: Či by za to ne­mal zo­mrieť Šimei, že zlorečil po­mazanému Hos­podinov­mu?

Evanjelický

21 Nato po­vedal Cerújin syn Abíšaj: Či ne­má zo­mrieť Šimeí za to, že pre­klínal po­mazaného Hos­podinov­ho?

Ekumenický

21 Veď ja, tvoj služob­ník, viem, že som sa pre­hrešil. Dnes však pri­chádzam pr­vý z celého domu Jozefov­ho, aby som ťa, svoj­ho pána a kráľa, uvítal.

Bible21

21 Zhřešil jsem – to tvůj služebník ví. Po­hleď ale, přišel jsem dnes své­mu pánu a krá­li na­pro­ti jako první z ce­lého domu Josefova.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček