Bible212. Samuel18,9

2. Samuel 18:9

Abšalom znena­dání na­razil na Davi­dovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale me­zek pro­bíhal pod hustý­mi větve­mi ve­likého du­bu, Abšalom v nich uví­zl za vla­sy. Me­zek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi ne­bem a zemí.


Verš v kontexte

8 Boj se rozšířil po ce­lém kra­ji a les toho dne po­hl­til více mužů, než ko­lik jich padlo mečem. 9 Abšalom znena­dání na­razil na Davi­dovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale me­zek pro­bíhal pod hustý­mi větve­mi ve­likého du­bu, Abšalom v nich uví­zl za vla­sy. Me­zek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi ne­bem a zemí. 10 Je­den z mužů to vi­děl a ozná­mil Joá­bovi: „Právě jsem vi­děl Abšalo­ma, jak visí na dubu!“

späť na 2. Samuel, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 A pri­hodilo sa, že sa stretol Ab­salom so služob­ník­mi Dávidovými. A Ab­salom jaz­dil na mulici, a keď podišla mulica pod hus­té konáre toho veľkého duba, za­chytila sa jeho hlava na dube, takže visel medzi nebom a medzi zemou, a mulica, ktorá bola pod ním, bežala ďalej.

Evanjelický

9 Ab­solón sa zrazu ocitol pred Dávidovými služob­ník­mi; išiel na mulici. Keď mulica pod­beh­la pod konáre veľkého duba, za­chytila sa jeho hlava o dub, takže os­tal visieť medzi nebom a zemou. Ale mulica, ktorá bola pod ním, od­beh­la.

Ekumenický

9 Ab­solón pri jaz­de na mulici sa náh­le ocitol pred Dávidovými služob­ník­mi. Keď sa mulica pred­ierala pod konár­mi mohut­ného duba, Ab­solón sa za­chytil hlavou na dub a zo­stal visieť vo vzduchu, kým mulica spod neho ušla.

Bible21

9 Abšalom znena­dání na­razil na Davi­dovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale me­zek pro­bíhal pod hustý­mi větve­mi ve­likého du­bu, Abšalom v nich uví­zl za vla­sy. Me­zek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi ne­bem a zemí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček