Bible212. Samuel18,11

2. Samuel 18:11

„Tak tys ho viděl?“ opáčil Joáb. „A pro­č jsi ho na místě ne­srazil k ze­mi? Dlužil bych ti pak deset še­ke­lů stříb­ra a je­den pás!“


Verš v kontexte

10 Je­den z mužů to vi­děl a ozná­mil Joá­bovi: „Právě jsem vi­děl Abšalo­ma, jak visí na dubu!“ 11 „Tak tys ho viděl?“ opáčil Joáb. „A pro­č jsi ho na místě ne­srazil k ze­mi? Dlužil bych ti pak deset še­ke­lů stříb­ra a je­den pás!“ 12 Ten muž ale Joá­bovi od­po­věděl: „Ani kdybych do­stal na ruku tisíc še­ke­lů stříb­ra, na králova syna bych ruku ne­vztáhl! Slyše­li jsme pře­ce na vlastní uši, jaké roz­ka­zy dal král to­bě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávej­te po­zor na mého chlap­ce Abšaloma.‘

späť na 2. Samuel, 18

Príbuzné preklady Roháček

11 A Joáb po­vedal mužovi, ktorý mu to oznámil: Hľa, videl si a prečo si ho tam ne­srazil na zem? A na mne by bolo bývalo, aby som ti dal desať šek­lov striebra a jeden pás.

Evanjelický

11 Jóáb mu od­povedal: Keď si to videl, prečo si ho hneď tam ne­zrazil k zemi? A ja už by som za­riadil, aby si do­stal desať šekelov strieb­ra a jeden opasok.

Ekumenický

11 Jóab po­vedal mužovi, čo mu priniesol tú správu: Keď si ho videl, prečo si ho hneď tam ne­zrazil na zem? Bol by som ti dal desať šekelov strieb­ra a jeden opasok.

Bible21

11 „Tak tys ho viděl?“ opáčil Joáb. „A pro­č jsi ho na místě ne­srazil k ze­mi? Dlužil bych ti pak deset še­ke­lů stříb­ra a je­den pás!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček