Bible212. Samuel17,23

2. Samuel 17:23

Achi­tofel vi­děl, že se ne­stalo pod­le jeho ra­dy, a tak ose­dlal osla a vy­dal se do­mů do svého měs­ta. Poří­dil závěť o svém do­mě a oběsil se. Zemřel a byl po­chován v hrobě svého ot­ce.


Verš v kontexte

22 David se tedy zve­dl a se vše­mi svý­mi lid­mi pře­kročil Jordán. Než se ro­ze­dni­lo, ne­zůstal je­diný, kdo by Jordán ne­pře­kročil. 23 Achi­tofel vi­děl, že se ne­stalo pod­le jeho ra­dy, a tak ose­dlal osla a vy­dal se do­mů do svého měs­ta. Poří­dil závěť o svém do­mě a oběsil se. Zemřel a byl po­chován v hrobě svého ot­ce. 24 David už vstu­po­val do Ma­chana­jim, když Abšalom se vše­mi iz­rael­ský­mi muži pře­kročil Jordán.

späť na 2. Samuel, 17

Príbuzné preklady Roháček

23 A Achitofel vidiac, že sa ne­urobilo podľa jeho rady, osed­lal os­la, vstal, od­išiel do svoj­ho domu, do svoj­ho mes­ta, a dajúc pat­ričné príkazy usporiadal svoj dom a obesil sa. A tak zomrel a po­chovaný bol v hrobe svoj­ho ot­ca.

Evanjelický

23 Keď Achitófel videl, že sa ne­stalo podľa jeho rady, osed­lal os­la, po­bral sa a od­išiel domov, do svoj­ho mes­ta. Porobil poriadok a obesil sa; tak zo­mrel a po­chovali ho v ot­cov­skom hrobe.

Ekumenický

23 Keď Achitófel videl, že sa ne­stalo podľa jeho rady, osed­lal si osla a od­išiel domov do svoj­ho mes­ta. Dal si do poriad­ku domác­nosť a obesil sa. Po smr­ti ho po­chovali v hrobe jeho ot­ca.

Bible21

23 Achi­tofel vi­děl, že se ne­stalo pod­le jeho ra­dy, a tak ose­dlal osla a vy­dal se do­mů do svého měs­ta. Poří­dil závěť o svém do­mě a oběsil se. Zemřel a byl po­chován v hrobě svého ot­ce.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček