Bible212. Samuel17,20

2. Samuel 17:20

Abšalo­movi služebníci přiš­li za ženou do domu a pta­li se: „Kde je Achi­maac a Jonatan?“ „Už za potokem,“ od­po­vědě­la jim. Hleda­li je te­dy, ale nenaš­li, a tak se vrá­ti­li do Je­ruzalé­ma.


Verš v kontexte

19 Jeho že­na za­kry­la ot­vor stud­ny plach­tou a navrch na­sypa­la zrní, takže ne­bylo nic po­znat. 20 Abšalo­movi služebníci přiš­li za ženou do domu a pta­li se: „Kde je Achi­maac a Jonatan?“ „Už za potokem,“ od­po­vědě­la jim. Hleda­li je te­dy, ale nenaš­li, a tak se vrá­ti­li do Je­ruzalé­ma. 21 Když byli pryč, vy­lez­li ti dva ze stud­ny a šli uvědo­mit krále Davi­da: „Rych­le, mu­síš se pře­bro­dit. Achi­tofel pro­ti vám ra­dil tak a tak.“

späť na 2. Samuel, 17

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo keď prišli služob­níci Ab­salomovi k žene do domu a po­vedali: Kde je Achimaac a Jonatán? Riek­la im žena: Prešli cez po­tok. A hľadali ich, ale nenašli a na­vrátili sa do Jeruzalema.

Evanjelický

20 Keď Ab­solónovi služob­níci prišli k žene do domu a pýtali sa: Kde je Achímaac a Jonatán? žena im od­povedala: Od­išli k vode. Hľadali ich, ale nenašli, a tak sa vrátili do Jeruzalema.

Ekumenický

20 Keď prišli Ab­solónovi služob­níci k žene do domu, spýtali sa: Kde sú Achímaac a Jonatán? Žena im od­povedala: Od­išli od­tiaľto k vode. Keď ich hľadali a nenašli, vrátili sa do Jeruzalema.

Bible21

20 Abšalo­movi služebníci přiš­li za ženou do domu a pta­li se: „Kde je Achi­maac a Jonatan?“ „Už za potokem,“ od­po­vědě­la jim. Hleda­li je te­dy, ale nenaš­li, a tak se vrá­ti­li do Je­ruzalé­ma.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček