Bible212. Samuel17,15

2. Samuel 17:15

Chušaj pak ozná­mil kněžím Sádo­kovi a Abi­a­ta­rovi: „Achi­tofel ra­dil Abšalo­movi a iz­rael­ským stařešinům tak a tak, kdežto já jsem ra­dil tak a tak.


Verš v kontexte

14 Nato Abšalom se vše­mi iz­rael­ský­mi muži pro­hlásil: „Ra­da Chušaje Arkij­ského je lepší než rada Achitofelova.“ (Hos­po­din se to­tiž roz­ho­dl zmařit Achi­tofe­lovu dobrou ra­du, aby na Abšalo­ma přive­dl neštěstí.) 15 Chušaj pak ozná­mil kněžím Sádo­kovi a Abi­a­ta­rovi: „Achi­tofel ra­dil Abšalo­movi a iz­rael­ským stařešinům tak a tak, kdežto já jsem ra­dil tak a tak. 16 Teď rych­le pošlete Davi­dovi zprávu: ‚Neno­cuj v pouš­ti před bro­dem. Ihned pře­kroč Jordán – ji­nak je s králem i vše­mi jeho muži konec!‘“

späť na 2. Samuel, 17

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom po­vedal Chúšai Cádokovi a Ebiatárovi, kňazom, že tak a tak radil Achitofel Ab­salomovi a starším Iz­raelovým, a tak­to a tak­to som ja radil.

Evanjelický

15 Chúšaj oznámil kňazom Cádókovi a Eb­játárovi: To a to radil Achitófel Ab­solónovi a iz­rael­ským starším, ja som však radil tak­to a tak­to.

Ekumenický

15 Chúšaj oznámil kňazom Cádokovi a Eb­jatárovi: Achitófel dal Ab­solónovi a starším Iz­raela takúto radu, ale ja som radil iné.

Bible21

15 Chušaj pak ozná­mil kněžím Sádo­kovi a Abi­a­ta­rovi: „Achi­tofel ra­dil Abšalo­movi a iz­rael­ským stařešinům tak a tak, kdežto já jsem ra­dil tak a tak.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček