Bible212. Samuel17,13

2. Samuel 17:13

Jest­li se stáh­ne někam do měs­ta, ce­lý Iz­rael k tomu měs­tu nanosí pro­va­zy a strh­ne­me je do údo­lí, takže z něj ne­zůstane ani kamínek!“


Verš v kontexte

12 Při­táh­ne­me na něj, ať se schovává kde­ko­li. Sne­se­me se na něj jako rosa na zem, a ne­přeži­je on ani žádný z jeho mužů. 13 Jest­li se stáh­ne někam do měs­ta, ce­lý Iz­rael k tomu měs­tu nanosí pro­va­zy a strh­ne­me je do údo­lí, takže z něj ne­zůstane ani kamínek!“ 14 Nato Abšalom se vše­mi iz­rael­ský­mi muži pro­hlásil: „Ra­da Chušaje Arkij­ského je lepší než rada Achitofelova.“ (Hos­po­din se to­tiž roz­ho­dl zmařit Achi­tofe­lovu dobrou ra­du, aby na Abšalo­ma přive­dl neštěstí.)

späť na 2. Samuel, 17

Príbuzné preklady Roháček

13 A keby sa shromaždil do niek­torého mesta, donesú, všetok iz­rael­ský ľud, povrazy k tomu mes­tu, a od­vlečieme ho až do po­toka tak, že sa tam nenaj­de ani kamienok.

Evanjelický

13 Keby sa však stiahol do nie­ktorého mes­ta, vtedy celý Iz­rael prinesie k mes­tu po­v­razy a strh­neme ho do po­toka, takže sa z neho nenáj­de ani kamienok.

Ekumenický

13 Keby sa uchýlil do mes­ta, celý Iz­rael prinesie k tomu mes­tu laná, strh­neme ho do po­toka a nenáj­de sa z neho ani kamienok.

Bible21

13 Jest­li se stáh­ne někam do měs­ta, ce­lý Iz­rael k tomu měs­tu nanosí pro­va­zy a strh­ne­me je do údo­lí, takže z něj ne­zůstane ani kamínek!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček