Bible212. Samuel13,31

2. Samuel 13:31

Teh­dy král vstal, roz­tr­hl svá rou­cha a vrhl se na zem. Všich­ni jeho služebníci stá­li ko­lem, rou­cha roz­tržená.


Verš v kontexte

30 Ještě byli na cestě, když se Davi­dovi do­nes­lo, že prý Abšalom po­vraž­dil všech­ny králov­ské syny a že z nich ne­zůstal ani je­den. 31 Teh­dy král vstal, roz­tr­hl svá rou­cha a vrhl se na zem. Všich­ni jeho služebníci stá­li ko­lem, rou­cha roz­tržená. 32 Pak pro­mlu­vil Jo­na­dab, syn Davi­dova bra­t­ra Ši­mey: „Ať se můj pán a král ne­do­mnívá, že byli za­bi­ti všich­ni mladí královští synové. Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu od­hod­lán už ode dne, kdy byla zne­u­ctě­na jeho sest­ra Tá­mar.

späť na 2. Samuel, 13

Príbuzné preklady Roháček

31 Vtedy vstal kráľ, roz­tr­hol svoje rúcho a pad­núc ležal na zemi, a všet­ci jeho služob­níci stál tam, s roz­tr­hnutými rúchami.

Evanjelický

31 Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si rúcho a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roz­tr­hnutým rúchom.

Ekumenický

31 Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si šaty a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roztrhnutými šat­mi.

Bible21

31 Teh­dy král vstal, roz­tr­hl svá rou­cha a vrhl se na zem. Všich­ni jeho služebníci stá­li ko­lem, rou­cha roz­tržená.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček