Bible212. Samuel12,4

2. Samuel 12:4

Jednou k ono­mu bo­háči přišel po­cestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hos­ta jednu ze svých ov­cí nebo do­bytka, a tak vzal ovečku ono­ho chudáka a tu tomu příchozí­mu připravil.“


Verš v kontexte

3 Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kte­rou kou­pil a choval. Vy­růsta­la u něj s jeho dět­mi, z jeho skrovného pokr­mu jedla, z jeho po­há­ru pi­la, v jeho klíně spa­la, jako by byla jeho dce­rou. 4 Jednou k ono­mu bo­háči přišel po­cestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hos­ta jednu ze svých ov­cí nebo do­bytka, a tak vzal ovečku ono­ho chudáka a tu tomu příchozí­mu připravil.“ 5 David se na toho muže hroz­ně rozhněval. „Ja­kože je živ Hospodin,“ ře­kl Nátanovi, „­muž, který to spá­chal, mu­sí zemřít!

späť na 2. Samuel, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 No, prišiel k bohatému človekovi nejaký pocestný. A pre­tože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pri­pravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k ne­mu, vzal ovečku chudob­ného človeka a pri­pravil ju mužovi, ktorý prišiel k ne­mu.

Evanjelický

4 K bohatému človeku prišiel pocest­ný; ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo zo svoj­ho dobyt­ka, aby niečo pri­pravil pocest­nému, ktorý prišiel k ne­mu, ale vzal ovečku chudob­ného človeka, a tú pri­pravil mužovi, ktorý prišiel k ne­mu.

Ekumenický

4 Raz do­stal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobytča a pri­praviť to pocest­nému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudob­nému a pri­pravil ju hosťovi.

Bible21

4 Jednou k ono­mu bo­háči přišel po­cestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hos­ta jednu ze svých ov­cí nebo do­bytka, a tak vzal ovečku ono­ho chudáka a tu tomu příchozí­mu připravil.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček