Bible212. Samuel12,30

2. Samuel 12:30

Po­tom sňal z Mo­lo­chovy hlavy ko­ru­nu vážící talent zla­ta. Mě­la na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vy­ve­zl z měs­ta také ve­liké množství kořisti.


Verš v kontexte

29 David tedy vzal všech­no zbývající voj­sko a vy­táhl pro­ti Rabě. Za­útočil na ni a do­byl ji. 30 Po­tom sňal z Mo­lo­chovy hlavy ko­ru­nu vážící talent zla­ta. Mě­la na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vy­ve­zl z měs­ta také ve­liké množství kořisti. 31 Jeho obyva­te­le od­ve­dl a dal k pi­le, k že­lez­ným dlátům a se­kyrám; něk­teré po­slal do ci­hel­ny. Tak naložil se vše­mi měs­ty Amon­ců. Po­tom se David se vším voj­s­kem vrá­til do Je­ruzalé­ma.

späť na 2. Samuel, 12

Príbuzné preklady Roháček

30 A vzal korunu ich kráľa s jeho hlavy, ktorá vážila hriv­nu zlata a mala vrubené drahé kamene, a bola položená na hlavu Dávidovi. A koris­ti toho mes­ta vy­niesol veľmi mnoho.

Evanjelický

30 Z hlavy ich kráľa sňal korunu, ktorá vážila talent zlata a bol na nej aj drahokam; tá sa do­stala na hlavu Dávidovi, ktorý vy­viezol z mes­ta aj veľkú korisť.

Ekumenický

30 Z hlavy ich kráľa sňal korunu, ktorá vážila talent a mala drahokam. Prešla na hlavu Dávida, ktorý z mesta vy­viezol veľmi bohatú korisť.

Bible21

30 Po­tom sňal z Mo­lo­chovy hlavy ko­ru­nu vážící talent zla­ta. Mě­la na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vy­ve­zl z měs­ta také ve­liké množství kořisti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček