Bible212. Samuel12,3

2. Samuel 12:3

Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kte­rou kou­pil a choval. Vy­růsta­la u něj s jeho dět­mi, z jeho skrovného pokr­mu jedla, z jeho po­há­ru pi­la, v jeho klíně spa­la, jako by byla jeho dce­rou.


Verš v kontexte

2 Bo­hatý měl ve­likou spoustu ov­cí a do­bytka. 3 Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kte­rou kou­pil a choval. Vy­růsta­la u něj s jeho dět­mi, z jeho skrovného pokr­mu jedla, z jeho po­há­ru pi­la, v jeho klíně spa­la, jako by byla jeho dce­rou. 4 Jednou k ono­mu bo­háči přišel po­cestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hos­ta jednu ze svých ov­cí nebo do­bytka, a tak vzal ovečku ono­ho chudáka a tu tomu příchozí­mu připravil.“

späť na 2. Samuel, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Chudob­ný ne­mal ničoho krome jed­nej malej ovečky, ktorú bol kúpil, a choval ju, a rá­stla pri ňom a pri jeho synoch, spolu. Jed­la z jeho kusa chleba, pila z jeho po­hára a líhala v jeho lone a bola mu jako dcéra.

Evanjelický

3 Chudob­ný však ne­mal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil; choval ju a vy­rá­stla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skyvy chleba, píjavala z jeho po­hára a spávala v jeho lone, akoby mu bola dcérou.

Ekumenický

3 Chudob­ný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rá­stla spolu s ním a s jeho syn­mi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho po­hára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra.

Bible21

3 Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kte­rou kou­pil a choval. Vy­růsta­la u něj s jeho dět­mi, z jeho skrovného pokr­mu jedla, z jeho po­há­ru pi­la, v jeho klíně spa­la, jako by byla jeho dce­rou.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček