Bible212. Samuel12,1

2. Samuel 12:1

Hos­po­din za Davi­dem po­slal Náta­na. Ten k ně­mu přišel a ře­kl mu: „V jednom městě ži­li dva muži, je­den bo­hatý a je­den chudý.


Verš v kontexte

1 Hos­po­din za Davi­dem po­slal Náta­na. Ten k ně­mu přišel a ře­kl mu: „V jednom městě ži­li dva muži, je­den bo­hatý a je­den chudý. 2 Bo­hatý měl ve­likou spoustu ov­cí a do­bytka. 3 Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kte­rou kou­pil a choval. Vy­růsta­la u něj s jeho dět­mi, z jeho skrovného pokr­mu jedla, z jeho po­há­ru pi­la, v jeho klíně spa­la, jako by byla jeho dce­rou.

späť na 2. Samuel, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Pre­to po­slal Hos­podin Nátana k Dávidovi. A keď vošiel k ne­mu, po­vedal mu: Dvaja mužovia boli v jed­nom mes­te. Jeden bol bohatý a druhý chudob­ný.

Evanjelický

1 Hos­podin po­slal Nátana k Dávidovi. Keď prišiel k ne­mu, po­vedal: V is­tom mes­te boli dvaja mužovia; jeden bol bohatý, druhý bol chudob­ný.

Ekumenický

1 Hos­podin po­slal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a po­vedal: V jednom mes­te boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudob­ný.

Bible21

1 Hos­po­din za Davi­dem po­slal Náta­na. Ten k ně­mu přišel a ře­kl mu: „V jednom městě ži­li dva muži, je­den bo­hatý a je­den chudý.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček