Bible212. Samuel11,2

2. Samuel 11:2

Jednou pozdě odpo­ledne, když David vstal z lože a pro­cházel se po střešní te­ra­se králov­ského paláce, za­hlé­dl ze stře­chy něja­kou ženu, jak se kou­pe. Ta že­na byla pře­krásná.


Verš v kontexte

1 Na jaře, když králové vy­rážejí do bo­je, po­slal David Joá­ba, aby se svý­mi vo­jáky a s ce­lým Iz­rae­lem roz­drtil Amon­ce. Ob­leh­li tedy Rabu, ale David zůstal v Je­ruzalémě. 2 Jednou pozdě odpo­ledne, když David vstal z lože a pro­cházel se po střešní te­ra­se králov­ského paláce, za­hlé­dl ze stře­chy něja­kou ženu, jak se kou­pe. Ta že­na byla pře­krásná. 3 David něko­ho po­slal, ať zjis­tí, kdo to je. Do­zvěděl se: „Je to Batše­ba, dce­ra Eli­a­mova, manželka Uri­áše Chetejského.“

späť na 2. Samuel, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa jed­ného dňa po čas večera, že Dávid vstal so svojej po­stele a pre­chádzal sa na po­streší domu kráľov­ho a videl s po­strešia ženu, ktorá sa umývala. A žena bola veľmi pek­ná čo do po­stavy a tvári.

Evanjelický

2 Jed­ného večera vstal zo svoj­ho lôžka a pre­chádzal sa na streche kráľov­ského domu. Tu uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Bola to žena na­pohľad veľmi pek­ná.

Ekumenický

2 Keď večer vstal Dávid zo svoj­ho lôžka a pre­chádzal sa po streche kráľov­ského paláca, uzrel ženu, ktorá sa kúpala. Bola to žena veľmi pek­ná.

Bible21

2 Jednou pozdě odpo­ledne, když David vstal z lože a pro­cházel se po střešní te­ra­se králov­ského paláce, za­hlé­dl ze stře­chy něja­kou ženu, jak se kou­pe. Ta že­na byla pře­krásná.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček