Bible212. Samuel11,11

2. Samuel 11:11

Uri­áš mu od­po­věděl: „­Boží truh­la a Iz­rael s Ju­dou zůstávají pod sta­ny; také můj pán Joáb tá­boří v poli s tvý­mi služebníky, pane – a já bych měl jít do­mů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco ta­kového bych neudělal!“


Verš v kontexte

10 Davi­dovi bylo ozná­meno, že Uri­áš nešel do­mů. Pro­to s Uri­ášem znovu pro­mlu­vil: „Vrá­til ses pře­ce z výpravy. Pro­č nejdeš domů?“ 11 Uri­áš mu od­po­věděl: „­Boží truh­la a Iz­rael s Ju­dou zůstávají pod sta­ny; také můj pán Joáb tá­boří v poli s tvý­mi služebníky, pane – a já bych měl jít do­mů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco ta­kového bych neudělal!“ 12 David tedy Uri­ášovi ře­kl: „Zůstaň tu ještě je­den den. Ode­šlu tě až zítra.“ Toho dne tedy Uri­áš ještě zůstal v Je­ruzalémě. Na­zítří

späť na 2. Samuel, 11

Príbuzné preklady Roháček

11 A Uriáš po­vedal Dávidovi: Truh­la Božia a Iz­rael i Júda bývajú v stánoch, i môj pán Joáb ako aj služob­níci môj­ho pána táboria na poli, a ja by som mal voj­sť do svoj­ho domu, aby som jedol a pil a ležal so svojou ženou? Jako že žiješ, a jako žije tvoja duša, ne­učiním tej veci.

Evanjelický

11 Uriáš od­povedal Dávidovi: Truh­la Božia, Iz­rael a Júda bývajú v stanoch, i môj pán Jóáb i služob­níci môj­ho pána táboria na poli, a ja by som mal voj­sť, jesť, piť a spať so svojou ženou? Akože žiješ a žije tvoja duša, také niečo ne­urobím.

Ekumenický

11 Uriáš od­povedal Dávidovi: Ar­cha, Iz­rael i Júda bývajú v stanoch, môj pán Jóab a jeho služob­níci táboria v poli, a ja by som mal ísť domov, aby som jedol, pil a spal so svojou ženou? Akože žiješ ty a tvoja duša, niečo také ne­urobím.

Bible21

11 Uri­áš mu od­po­věděl: „­Boží truh­la a Iz­rael s Ju­dou zůstávají pod sta­ny; také můj pán Joáb tá­boří v poli s tvý­mi služebníky, pane – a já bych měl jít do­mů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco ta­kového bych neudělal!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček