Bible212. Samuel1,23

2. Samuel 1:23

Sau­le a Jonatane, v živo­tě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než or­li, silnější než lvi!


Verš v kontexte

22 Bez krve raněných, bez tuku udatnýchluk Jo­na­tanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval na­sy­cen. 23 Sau­le a Jonatane, v živo­tě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než or­li, silnější než lvi! 24 Dce­ry izraelské, oplakávejte Sau­la – ša­til vás vzácným šar­la­te­ma kráš­lil šperky ze zla­ta.

späť na 2. Samuel, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli roz­lúčení ani pri svojej smr­ti. Rých­lejší boli ako or­li, sil­nejší boli ako ľvi!

Evanjelický

23 Saul a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si boli v živote, ni sm­rťou nedali sa roz­lúčiť. Nad or­lov boli rých­lejší, nad levov boli sil­nejší.

Ekumenický

23 Saul a Jonatán, vzác­ni a drahí v živote, ani sm­rť ich ne­moh­la roz­deliť. Rých­lejší boli než or­ly, udat­nejší ako levy.

Bible21

23 Sau­le a Jonatane, v živo­tě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než or­li, silnější než lvi!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček