Bible212. Samuel1,19

2. Samuel 1:19

Ach, Iz­rae­li, tvá ozdo­baza­bi­ta leží na tvých výšinách! Jak pad­li hr­di­nové!


Verš v kontexte

18 a přikázal, aby se synové Judy uči­li tuto Píseň lu­ku. Tak­to je za­psá­na v Knize Upřímného: 19 Ach, Iz­rae­li, tvá ozdo­baza­bi­ta leží na tvých výšinách! Jak pad­li hr­di­nové! 20 Ať se to v Gatu nikdo nedozví, ať to ne­o­hlašují v aške­lon­ských ulicích, ať se ne­ra­dují fi­lištín­ské dcery, ať nejásají dce­ry ne­obřezaných!

späť na 2. Samuel, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Oj, kráso Iz­raelova! Na tvojich výšinách - za­bitý! Jako pad­li hr­dinovia!

Evanjelický

19 Oz­doba tvoja, Iz­rael, na tvojich výšinách po­bitá, ó, ako pad­li bohatieri!

Ekumenický

19 Tvoj vý­kvet, Iz­rael, po­bitý leží na tvojich výšinách! Ako len popadali hr­dinovia!

Bible21

19 Ach, Iz­rae­li, tvá ozdo­baza­bi­ta leží na tvých výšinách! Jak pad­li hr­di­nové!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček