Bible212. Petr1,3

2. Petr 1:3

Všech­no, co po­tře­buje­me k živo­tu a zbožnosti, nám da­rova­la jeho božská moc, když jsme po­zna­li To­ho, který nás po­vo­lal ve své slávě a ušlech­ti­losti.


Verš v kontexte

2 Mi­lost vám a hojný pokoj skrze po­znání Boha a Ježíše, naše­ho Pá­na. 3 Všech­no, co po­tře­buje­me k živo­tu a zbožnosti, nám da­rova­la jeho božská moc, když jsme po­zna­li To­ho, který nás po­vo­lal ve své slávě a ušlech­ti­losti. 4 Tak­to nám byla da­rová­na vzácná a ve­liká za­s­líbení, abys­te skrze ně zís­ka­li účast na Boží po­vaze a unik­li zkáze, do níž se svět ve své žádo­stivosti řítí.

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 jako máme všet­ko jeho božs­kej moci, darovanej k životu a k po­božnos­ti, pravou známosťou toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a ­hr­din­skou cnosťou,

Evanjelický

3 Ako nám Jeho božs­ká moc v po­znaní Toho, ktorý nás po­volal svojou slávou a cnosťou, darovala všet­ko po­treb­né pre život a zbožnosť,

Ekumenický

3 Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou.

Bible21

3 Všech­no, co po­tře­buje­me k živo­tu a zbožnosti, nám da­rova­la jeho božská moc, když jsme po­zna­li To­ho, který nás po­vo­lal ve své slávě a ušlech­ti­losti.

Bible212. Petr1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček