Bible212. Petr1,2

2. Petr 1:2

Mi­lost vám a hojný pokoj skrze po­znání Boha a Ježíše, naše­ho Pá­na.


Verš v kontexte

1 Ši­mon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří do­sáh­li stejně vzácné ví­ry jako my díky sprave­dlnosti naše­ho Boha a Spa­si­te­le Ježíše Krista: 2 Mi­lost vám a hojný pokoj skrze po­znání Boha a Ježíše, naše­ho Pá­na. 3 Všech­no, co po­tře­buje­me k živo­tu a zbožnosti, nám da­rova­la jeho božská moc, když jsme po­zna­li To­ho, který nás po­vo­lal ve své slávě a ušlech­ti­losti.

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána,

Evanjelický

2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami po­znávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!

Ekumenický

2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 Mi­lost vám a hojný pokoj skrze po­znání Boha a Ježíše, naše­ho Pá­na.

Bible212. Petr1,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček