Bible212. Petr1,14

2. Petr 1:14

ne­boť vím, že stan mého tě­la bude brzy složen, jak mi ozná­mil náš Pán Ježíš Kri­stus.


Verš v kontexte

13 Dokud pře­bývám v tom­to stanu, po­važu­ji za svou po­vinnost burcovat vás a upo­mínat, 14 ne­boť vím, že stan mého tě­la bude brzy složen, jak mi ozná­mil náš Pán Ježíš Kri­stus. 15 Vy­nasnažím se te­dy, abys­te si i po mém od­cho­du moh­li tyto věci stále připo­mínat.

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 vediac, že od­loženie môj­ho stán­ku je rých­le, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kris­tus oznámil.

Evanjelický

14 lebo viem, že čo­skoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kris­tus.

Ekumenický

14 Viem, že čo­skoro zložím ten­to svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kris­tus.

Bible21

14 ne­boť vím, že stan mého tě­la bude brzy složen, jak mi ozná­mil náš Pán Ježíš Kri­stus.

Bible212. Petr1,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček