Bible212. Petr1,13

2. Petr 1:13

Dokud pře­bývám v tom­to stanu, po­važu­ji za svou po­vinnost burcovat vás a upo­mínat,


Verš v kontexte

12 Tyto věci vám chci i na­dále bez přestání připo­mínat, ačko­li je zná­te a pevně sto­jí­te v prav­dě, kte­rou jste při­ja­li. 13 Dokud pře­bývám v tom­to stanu, po­važu­ji za svou po­vinnost burcovat vás a upo­mínat, 14 ne­boť vím, že stan mého tě­la bude brzy složen, jak mi ozná­mil náš Pán Ježíš Kri­stus.

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A mám za spraved­livé, aby som vás, do­kiaľ som v tom­to stán­ku, po­vzbudzoval upomínaním

Evanjelický

13 Ale po­kladám za správ­ne pre­búdzať vás a na­pomínať, kým som v tom­to stán­ku (tela),

Ekumenický

13 Po­kladám za správ­ne, kým som v tomto stane tela, pre­búdzať a na­pomínať vás.

Bible21

13 Dokud pře­bývám v tom­to stanu, po­važu­ji za svou po­vinnost burcovat vás a upo­mínat,

Bible212. Petr1,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček