Bible212. Petr1,12

2. Petr 1:12

Tyto věci vám chci i na­dále bez přestání připo­mínat, ačko­li je zná­te a pevně sto­jí­te v prav­dě, kte­rou jste při­ja­li.


Verš v kontexte

11 Tak­to se vám dokořán otevře přístup do věčného králov­ství naše­ho Pá­na a Spa­si­te­le Ježíše Krista. 12 Tyto věci vám chci i na­dále bez přestání připo­mínat, ačko­li je zná­te a pevně sto­jí­te v prav­dě, kte­rou jste při­ja­li. 13 Dokud pře­bývám v tom­to stanu, po­važu­ji za svou po­vinnost burcovat vás a upo­mínat,

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to nezaned­bávam upomínať vás vždyc­ky na to, hoci to aj viete a ste upev­není v prítom­nej prav­de.

Evanjelický

12 Chcem vám vždy pri­pomínať tieto veci, aj keď ich po­znáte a ste si is­tí prítom­nou prav­dou.

Ekumenický

12 Pre­to vám to chcem ustavične pri­pomínať, aj keď to viete a ste upev­není v pravde, ktorú ste prijali.

Bible21

12 Tyto věci vám chci i na­dále bez přestání připo­mínat, ačko­li je zná­te a pevně sto­jí­te v prav­dě, kte­rou jste při­ja­li.

Bible212. Petr1,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček