Bible212. Petr1,11

2. Petr 1:11

Tak­to se vám dokořán otevře přístup do věčného králov­ství naše­ho Pá­na a Spa­si­te­le Ježíše Krista.


Verš v kontexte

10 Bratři, snaž­te se stále více po­tvrzovat své po­vo­lání a vy­vo­lení, pro­tože když to bu­dete dělat, nikdy ne­padnete. 11 Tak­to se vám dokořán otevře přístup do věčného králov­ství naše­ho Pá­na a Spa­si­te­le Ježíše Krista. 12 Tyto věci vám chci i na­dále bez přestání připo­mínat, ačko­li je zná­te a pevně sto­jí­te v prav­dě, kte­rou jste při­ja­li.

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo tak vám bude bohate po­skyt­nutý vchod do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

11 a tak skôr budete mať prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

11 Tak budete mať ú­pl­ne zais­tený prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

Bible21

11 Tak­to se vám dokořán otevře přístup do věčného králov­ství naše­ho Pá­na a Spa­si­te­le Ježíše Krista.

Bible212. Petr1,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček