Bible212. Petr1,1

2. Petr 1:1

Ši­mon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří do­sáh­li stejně vzácné ví­ry jako my díky sprave­dlnosti naše­ho Boha a Spa­si­te­le Ježíše Krista:


Verš v kontexte

1 Ši­mon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří do­sáh­li stejně vzácné ví­ry jako my díky sprave­dlnosti naše­ho Boha a Spa­si­te­le Ježíše Krista: 2 Mi­lost vám a hojný pokoj skrze po­znání Boha a Ježíše, naše­ho Pá­na. 3 Všech­no, co po­tře­buje­me k živo­tu a zbožnosti, nám da­rova­la jeho božská moc, když jsme po­zna­li To­ho, který nás po­vo­lal ve své slávě a ušlech­ti­losti.

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Kris­ta, tým ktorí do­stali s nami rovnocennú vieru v spraved­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta:

Evanjelický

1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí pre spravod­livosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta do­siah­li vieru rov­nocen­nú s na­mi.

Ekumenický

1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí vďaka spravod­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta prijali takú vzác­nu vieru ako my.

Bible21

1 Ši­mon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří do­sáh­li stejně vzácné ví­ry jako my díky sprave­dlnosti naše­ho Boha a Spa­si­te­le Ježíše Krista:

Bible212. Petr1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček