Bible212. Letopisů9,31

2. Letopisů 9:31

Po­tom ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve městě svého otce Davi­da. Na jeho místě pak za­čal kralovat jeho syn Re­cho­boám.


Verš v kontexte

29 Ostatní Šalo­mou­novy skutky jsou, jak zná­mo, od počátku až do kon­ce sepsá­ny ve Slovech pro­roka Náta­na, v Pro­ro­ctví Achiáše Ší­lo­ského a ve Vi­dění vi­dou­cího Ida o Je­ro­boá­movi, synu Ne­ba­tovu. 30 Šalo­moun kraloval v Je­ruzalémě nad ce­lým Iz­rae­lem čtyřicet let. 31 Po­tom ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve městě svého otce Davi­da. Na jeho místě pak za­čal kralovat jeho syn Re­cho­boám.

späť na 2. Letopisů, 9

Príbuzné preklady Roháček

31 A tak ľahol Šalamún a ležal so svojimi ot­cami, a po­chovali ho v mes­te Dávida, jeho ot­ca. A kraľoval Rechabeám, jeho syn, mies­to neho.

Evanjelický

31 Keď usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te jeho otca Dávida, a na­mies­to neho sa kráľom stal jeho syn Rechabeám.

Ekumenický

31 Keď sa uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.

Bible21

31 Po­tom ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve městě svého otce Davi­da. Na jeho místě pak za­čal kralovat jeho syn Re­cho­boám.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček