Bible212. Letopisů9,28

2. Letopisů 9:28

Koně si Šalo­moun ne­chal dovážet z Egyp­ta i ze všech ostatních zemí.


Verš v kontexte

27 Za jeho vlá­dy bylo v Je­ruzalémě stříb­ra jako ka­mení a ced­rů jako planých fíků v pod­hůří. 28 Koně si Šalo­moun ne­chal dovážet z Egyp­ta i ze všech ostatních zemí. 29 Ostatní Šalo­mou­novy skutky jsou, jak zná­mo, od počátku až do kon­ce sepsá­ny ve Slovech pro­roka Náta­na, v Pro­ro­ctví Achiáše Ší­lo­ského a ve Vi­dění vi­dou­cího Ida o Je­ro­boá­movi, synu Ne­ba­tovu.

späť na 2. Letopisů, 9

Príbuzné preklady Roháček

28 A kone do­vádzali Šalamúnovi z Egyp­ta i zo všet­kých zemí.

Evanjelický

28 Kone pri­vážali Šalamúnovi z Egyp­ta a z os­tat­ných krajín.

Ekumenický

28 Kone do­vážali Šalamúnovi z Egypta a z rôznych iných krajín.

Bible21

28 Koně si Šalo­moun ne­chal dovážet z Egyp­ta i ze všech ostatních zemí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček