Bible212. Letopisů9,19

2. Letopisů 9:19

Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic ta­kového ne­bylo vy­ro­beno v žádném králov­ství.


Verš v kontexte

18 K trůnu ve­dlo šest stupňů, které byly spo­lu se zla­tou podnoží připo­je­ny k trůnu. Seda­dlo mělo po obou stranách po­dručky a ve­dle po­druček stá­li lvi. 19 Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic ta­kového ne­bylo vy­ro­beno v žádném králov­ství. 20 Také všech­ny nádo­by na pi­tí měl král Šalo­moun zlaté a stejně tak všech­no vy­ba­vení Paláce li­banon­ského lesa bylo z ryzího zla­ta. Nic ne­bylo ze stříb­ra – to ne­bylo v Šalo­mou­nových dobách vůbec po­važováno za cenné.

späť na 2. Letopisů, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 A dvanásť ľvov tam stálo na šies­tich stupňoch z jed­nej i z druhej strany. Nebolo nič také učinené pre ni­ktoré kráľov­stvo.

Evanjelický

19 Dvanásť levov tam stálo na šies­tich stupňoch z oboch strán. Také nez­hotovili pre nijaké kráľov­stvo.

Ekumenický

19 Na šies­tich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa ne­vyrobilo pre nijaké kráľov­stvo.

Bible21

19 Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic ta­kového ne­bylo vy­ro­beno v žádném králov­ství.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček