Bible212. Letopisů9,16

2. Letopisů 9:16

a 300 štítů z tepaného zla­ta (na je­den štít vy­naložil 300 še­ke­lů zla­ta). Král je umístil v Paláci Li­banon­ského lesa.


Verš v kontexte

15 Král Šalo­moun ne­chal zho­tovit 200 pavéz z tepaného zla­ta (na jednu pavé­zu vy­naložil 600 še­ke­lů tepaného zla­ta) 16 a 300 štítů z tepaného zla­ta (na je­den štít vy­naložil 300 še­ke­lů zla­ta). Král je umístil v Paláci Li­banon­ského lesa. 17 Král také poří­dil ve­liký trůn ze slo­novi­ny a pokryl ho ryzím zla­tem.

späť na 2. Letopisů, 9

Príbuzné preklady Roháček

16 S­pravil aj tristo malých štítov z kovaného zlata; tri­sto šek­lov zlata dal na jeden taký štít. A kráľ ich složil v dome lesa Libanona.

Evanjelický

16 Ďalej urobil tri­sto štítov z tepaného zlata. Na jeden štít po­užil tri­sto šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanon­ského lesa.

Ekumenický

16 Ďalej zhotovil tri­sto malých štítov z tepaného zlata. Na zhotovenie jed­ného štítu spot­reboval tri­sto šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanon­ského lesa.

Bible21

16 a 300 štítů z tepaného zla­ta (na je­den štít vy­naložil 300 še­ke­lů zla­ta). Král je umístil v Paláci Li­banon­ského lesa.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček