Bible212. Letopisů9,14

2. Letopisů 9:14

ne­počí­taje příjmy od po­cestných, kup­ců a ob­chodníků i ode všech arab­ských králů a kraj­ských hej­tmanů, kteří Šalo­mou­novi od­vádě­li zla­to a stříbro.


Verš v kontexte

13 Král Šalo­moun ročně získával 666 talen­tů zla­ta, 14 ne­počí­taje příjmy od po­cestných, kup­ců a ob­chodníků i ode všech arab­ských králů a kraj­ských hej­tmanů, kteří Šalo­mou­novi od­vádě­li zla­to a stříbro. 15 Král Šalo­moun ne­chal zho­tovit 200 pavéz z tepaného zla­ta (na jednu pavé­zu vy­naložil 600 še­ke­lů tepaného zla­ta)

späť na 2. Letopisů, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 krome toho, čo prišlo od kup­cov a čo donášali ob­chod­níci, ale i všet­ci kráľovia Arábie i správ­covia zeme donášali Šalamúnovi zlato a strieb­ro.

Evanjelický

14 ok­rem toho, čo donášali kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a všet­ci mies­to­držitelia krajiny prinášali Šalamúnovi zlato a strieb­ro.

Ekumenický

14 ok­rem toho, čo po­vin­ne od­vied­li kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a mies­to­držitelia krajiny prinášali kráľovi Šalamúnovi zlato a strieb­ro.

Bible21

14 ne­počí­taje příjmy od po­cestných, kup­ců a ob­chodníků i ode všech arab­ských králů a kraj­ských hej­tmanů, kteří Šalo­mou­novi od­vádě­li zla­to a stříbro.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček