Bible212. Letopisů31,7

2. Letopisů 31:7

Tyto hro­ma­dy za­ča­li vršit ve třetím měsíci a skonči­li až v sedmém měsíci.


Verš v kontexte

6 synové Iz­rae­le i Ju­dy, kteří byd­le­li v jud­ských měs­tech, to­tiž při­nes­li desá­tek z ov­cí, koz a býčků. Přináše­li také desátky ze své úro­dy, které za­svě­ti­li Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, a vrši­li je na hro­ma­dy. 7 Tyto hro­ma­dy za­ča­li vršit ve třetím měsíci a skonči­li až v sedmém měsíci. 8 Když přišel Eze­chiáš se svý­mi hodnostáři a vi­dě­li ty hro­ma­dy, dob­rořeči­li Hos­po­di­nu i jeho lidu Iz­rae­li.

späť na 2. Letopisů, 31

Príbuzné preklady Roháček

7 V treťom mesiaci začali za­kladať tie hromady a v sied­mom mesiaci do­končili.

Evanjelický

7 V treťom mesiaci začali za­kladať hromady a v sied­mom ich ukončili.

Ekumenický

7 V treťom mesiaci ich začali za­kladať a v siedmom mesiaci skončili.

Bible21

7 Tyto hro­ma­dy za­ča­li vršit ve třetím měsíci a skonči­li až v sedmém měsíci.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček